MVI Consultancy

     Meerwaarde van Identiteit

Wie speelt de hoofdrol in het bereiken van uw doelen?

MVI Consultancy reikt personen en organisaties een heldere en doordachte zelfreflectie aan. Een goed zelfbeeld maakt duidelijk welke ontwikkeling nodig is om uw doelen te bereiken. Daarom staat het fenomeen ‘identiteit’ centraal bij al onze activiteiten. Voor organisaties, afdelingen of teams èn voor u persoonlijk in uw werksituatie.

 

Frits Mulder

Organisatieadvies

Hoe gaat het er in de ogen van medewerkers werkelijk aan toe in de organisatie?

Welk effect heeft dit op ieders wil om te presteren en het bereiken van doelen?

Loopbaanontwikkeling

Hoe krijg ik helder wat mijn kwaliteiten en mogelijkheden zijn en wat mij motiveert?

Hoe zet ik mijn inzichten om in plannen en activiteiten?

Coaching

Wat is het patroon in mijn gedrag en reageren en waar nodig: hoe kan ik dit doorbreken?

Wat doet verandering met mij en wat doe ik met verandering?

MVI Consultancy is een zelfstandig en onafhankelijk advies- en begeleidingsbureau. Onze aanpak is hoogwaardig, doelgericht en betrokken. Resultaat bereiken vanuit menselijke eigenschappen, dat kenmerkt onze dienstverlening. Voor ons is identiteit geen abstracte (ideaal)beschrijving van personen of organisaties. Het krijgt vooral vorm in de ervaringen met en tot anderen. Deze benadering biedt u daadwerkelijk meerwaarde. Vandaar onze naam:  Meerwaarde Van Identiteit.

 
design: @ward 2012